ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN SỰ KIỆN

CHUYÊN GIA GÓP MẶT

ĐĂNG KÝ

MULTI LAYER

       0949 967 319

Khám & tư vấn miễn phí với bác sĩ

Khám & tư vấn miễn phí với bác sĩ

Khám & tư vấn miễn phí với bác sĩ

Phòng khám Thẩm mỹ Laser Công nghệ cao Aeslatek

44 đường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Email: info@aeslatek.vn

Website: https://aeslatek.vn

Dịch vụ khách hàng

Chính sách hoàn trả

Artboard 26

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Liên hệ với chúng tôi

©2021 Allrights reserved aeslatek.vn

Về đầu trang

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN SỰ KIỆN

CHUYÊN GIA GÓP MẶT

ĐĂNG KÝ

MULTI LAYER